Logo
Vyberáme z nového čísla

„Máme veľa vecí, ktoré by sme mohli ponúknuť rozhodovacej sfére či praxi,“ hovorí riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV Zita Izakovičová…. čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Hoci cieľovou skupinou Európskej noci výskumníkov sú školáci, akcia, na ktorej sa vo vedeckých stánkoch, na besedách, prezentáciách, prednáškach a… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Cieľom aktivity piatich vedcov SAV je, aby si čo najviac detí vybralo za svoje budúce povolanie vedu. Za aktivity spojené… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Ján Tkáč, vedecký pracovník Chemického ústavu SAV, je jediný vedec pracujúci na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť ERC grantom. Vlastne… čítať ďalej »

Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 53
Správy SAV
Ročník 53