Logo
Vyberáme z nového čísla

Zákon pripravil na transformáciu SAV podmienky, ktoré možno zjednodušene charakterizovať takto: z večera do rána sa všetky jej organizácie preklopia… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Viac ako päťsto strán textu, fotografií, ilustrácií, máp a schém. To je stručná charakteristika kolektívnej monografie Stredoveké hrady na Slovensku…. čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Tento teoretický fyzik má v pracovni za chrbtom tabuľu popísanú výpočtami, z ktorých laik neporozumie ani jednému riadku. Daniel Reitzner… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Po minuloročnom predstavení celého Biomedicínskeho centra a Virologického ústavu BMC, približuje časopis Akadémia/Správy SAV ďalší z ústavov tejto inštitúcie. O… čítať ďalej »

Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 54
Správy SAV
Ročník 53
Správy SAV
Ročník 53
Správy SAV
Ročník 53