Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-


Prezentácia knihy Slovenská absurdná dráma

V kníhkupectve vydavateľstva VEDA sa vo februári konala prezentácia knihy riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV Miloša Mistríka Slovenská absurdná dráma. Autor na toto podujatie pozval viacerých slovenských dramatikov, ktorých dielo vo svojej knihe analyzoval. Medzi prítomnými sme videli známe osobnosti divadelného a literárneho života, napríklad Ľubomíra Feldeka, Blahoslava Uhlára, Ladislava Keratu, divadelných teoretikov a historikov, zástupcov predsedníctva a ústavov SAV, ako aj novinársku obec. „Krstu“ sa ujali Milan Lasica a Stanislav Štepka. Týmto sa podarilo spojiť vážnosť prezentácie vedeckej knihy s ľahkosťou ich osobitého humoru. V uvoľnenej atmosfére zazneli z ich úst viaceré slová uznania o Mistríkovej knihe. Milan Lasica dokonca s potešením kvitoval, že sa aj on už stáva predmetom vedeckého výskumu...

Kniha Miloša Mistríka je analytickým pohľadom na vývin našej drámy a divadla v poslednom polstoročí. Autor spája svoj teatrologický výskum s kontextom historických reálií pôsobiacich pri zrode slovenskej varianty absurdnej dramatiky. Jeho nový pohľad na danú oblasť výrazne prekračuje staršie vedecké prístupy k našej dramatickej literatúre hlavne tým, ako dôsledne sleduje európske vývinové tendencie a v ich rámci definuje slovenské pozície a ako aplikuje pri svojom základnom výskume najnovšie teatrologické a umenovedné poznatky z času postmoderny.

-šk-

 

 

 

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.