Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
-
-
-


Náš vstup do EÚ – to je aj veda

27.februára 2003 sa vo V- klube v Bratislave sa uskutočnilo diskusno-hudobné podujatie, na ktorom sa zúčastnili aj niektorí ocenení vedci. Podujatie, ktoré moderovali Ľubomír Lenoch a Mirko Turčan sa nieslo v znamení témy Náš vstup do EÚ – to je aj veda. Dôraz sa kládol hlavne na nasledujúce okruhy problémov, pričom dominantnou bola otázka – S čím pôjdeme do EÚ?

1. Fórum expertov.

Journaliste Studio za pomoci Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN sa chystá vytvoriť na Slovensku (organizačno-technologicky, realizačne) veľmi potrebný, (doteraz v SR úplne absentujúci) systém, v ktorom by sa naslovovzatí experti SR systematicky, nepretržite a pohotovo – v prípade potreby aj dennodenne - vyjadrovali prostredníctvom médií (urýchlene treba získať o. i. médií aj TV spoločnosť – najlepšie sa ukazuje TV Markíza) svoje názory a námety k aktuálne sa objavujúcim problémom nášho života v politickej, sociálnej, či ekonomickej oblasti. Predbežný názov tohto systému je Fórum expertov.

2. Pripravovaná akcia širokého vzdelávania občanov SR podľa príkladu Írska (Írsko, sa pri vstupe do EÚ sa upriamilo na vzdelávanie občanov);

3. Potreba úzkeho prepojenia vedy a výskumu v SR s kvalitou nášho života .

Všetky akcie uvedené v týchto troch bodoch majú za cieľ realizovať na Slovensku šiesty bod zo 16 záverov Svetovej konferencie o vede – nová zmluva pre 21. storočie, ktorá bola v lete 1999 v Budapešti za účasti 140 národných delegácií členských krajín UNESCO, vedených spravidla ministrami pre vedu, vzdelávanie a technológie, 10 delegácií rôznych inštitúcií OSN (vrátane Svetovej banky), 14 delegácií medzinárodných vládnych organizácií (vrátane Európskej komisie a Rady Európy), 41 delegácií medzinárodných nevládnych organizácií, 20 delegácií akadémií vied, 3 iných delegácií a iných individuálnych hostí (spolu približne 1800 účastníkov). Tento šiesty bod znie:

“Verejnosť musí rozumieť vede, ale aj vedci musia rozumieť verejnosti.

Veda má v politike a verejnosti pestovať spôsob myslenia

rešpektujúci fakty a údaje. Treba ju integrovať do všeobecnej kultúry.

Vlády by mali rešpektovať vedecký žurnalizmus“.

Na tieto témy, za prítomnosti ocenených vedcov, prebehla bohatá diskusia.

Spracoval Ľubomír Lenoch, Journaliste-Studio

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.